يوزف هايدن

به نام خدای سزاوار پرستش

 

يوزف هايدن (1809_1732 ) نخستين آهنگساز کلاسيک در روستايی کوچک در روهرو در اتريش زاده شد پدرش چرخ ارابه می ساخت و هايدن کوچک تا شش سالگی جزء آواز های عاميانه که پدرش دلبسته خواندن آنها بود و نيز رقص هايی روستايی که هنگام جشن و سرور در گوشه کنار زادگاهش برپا می شد چيزی از موسيقی نمی شناخت . ( اين تماس اوليه با موسیقی عاميانه بر سبک آينده او تاثير گذاشت ) طولی نکشيد که اشتياق فراوان او را به موسيقی دريافتند . در 8 سالگی به وين رفت تا در زمره پسران آواز خوان کليسای سن اشتفان در آيد در آنجا گر چه صدای دلنشين او مورد توجه قرار گرفت اما هيچ امکانی برای تحصيل آهنگسازی و هنر نوازندگی برایش فراهم نيامد و هنگامی که صدای خوشش را از دست داد او را بدون يک شاهی پول از سن اشتفان روانه گوشه خيابان کردند .

او درباره اين دوره چنين گفته است و نوشته است " با تدريس موسيقی به بچه های 7_8 ساله به زحمت می توانستم زنده بمانم "

آن سالها او در تقلای آن بود که فن آهنگسازی را پيش خود بياموزد و همزمان به هر کاری که می توانست از جمله نوازندگی ويولون در گروه محبوب نوازندگان خيابان وين که اسباب سرگرمی و تفريح شبانه مردم را فراهم می کرد می پرداخت .

هايدن گرچه خود را اسير شغلش حس می کرد اما بعدها در توصيفی خردمندانه از وضعيت خود چنين گفت : آنجا نه فقط دلگرم به اقبال و پذيرش مداوم بودم بلکه در مقام رهبر ارکستر می توانستم تجربه کنم و در يابم که چه چيز سبب تقويت جلوه ای صوتی می شود يا آن را تضعيف می کند و به اين ترتيب می توانستم به دلخواه خود ترکيب سازها را بهبود ببخشم آن ها را تغيير دهم و ساز هايی را خذف يا اضافه کنم از دنيا دور افتاده بودم کسی نبود که فراموشش کند وادار شده بود که اصيل و خود ساخته شود "

هايدن رهياب سبک کلاسيک در تکامل بخشيدن به سمفونی و کوارتت زهی پيشرو بود . موتسارت ، بتهوون هر دو از سبک او تاثير پذيرفته بودند موسيقی هايدن مانند شخصيت او سرزنده و بی پيرايه و بازتاب بينشی مثبت و سلامت است .

هايدن در سال 1809 به هنگام اشغال وين توسط ارتش ناپلئون در هفتادو هفت سالگی در گذشت مراسم ياد بود او گويای شن و اعتباری است که به آن دست يافته بود که ژنرال های فرانسوی و گارد احترام فرانسه در اين مراسم به مردم وين پيوسته بودند .

/ 2 نظر / 14 بازدید
کامران

سلام دوست بزرگوار. چند روزی بيشتر نيست که با اين وب آشنا شدم. خوشحالم که شما هم در زمينه هنر و موسيقی فعاليت ميکنيد. از انجايی که من تمايل به نگاشتن مطالبی در زمينه هنر و شعر و از همه مهمتر موسيقی در خود ديدم و با وجود دوستان گرانبهايی چون شما بهتر ديدم تا با شما در اينباره مشورت کنم که مطالب بين ما با توجه به مسير تحقيقات چنان تقسيم شود که تکراری نشده و بهترينها گلچين شود. با سپاس