نکاتی چند درباره تکنيک و سبک اردشير کامکار در نواختن کمانچه

به نام خدا

استاد روح اله خالقی در کتاب سرگذشت موسیقی ایران می نویسد :

(( حالا دیگر کسی کمانچه نمی کشد  ))

این روایت نشان می دهد که سونوریته یا صدا دهندگی کمانچه از عهد قاجار محدود و محصور مانده و لاجرم در معرض فراموشی قرار گرفته بود و درست همین جاست که ارزش کار و ابتکار اردشیر کامکار نمایان می گردد زیرا او به مدد برخورداری از طرز تلقی و تکنیک نو و با انگیزه ، هم زمانی و هم زبانی ، با واقعیتهای سریع زندگی امروزی به خلق امکانات فوق عادت این ساز سنتی نایل می شود و در عمل معلوم می کند که موسیقی سنتی ظرفیت و قابلیت بیرون رفتن از محدوده تک صدائی را دارد .

کمانچه این ساز مهجور سنتی در طی سالیان درازی که از عمر آن می گذرد به خاطر واپسگرائی و شاید به خاطر عدم توانائی نوازندگان آن ، هم از نظر ساختمان ساز و هم از نظر کیفیت و تنوع صوتی آن ، تحولی نیافته و فقط مرتباْ تقلید و تکرار شده تا آنجا که امروزه این ساز به عنوان سازی کم تحرک که کل اجرای آن در محدوده پوزیسیون اول درجا می زند مطرح شده است و حتی در غالب موارد نوازندگان سنتی کمانچه از انگشت چهارم به خاطر مشکل بودن ، بهره ای نمی برند . از نظر آرشه کشی هم نوازنده سنتی فقط از سر یا وسط آرشه استفاده می کند . در واقع بینش صرفا سنتی سد و بندی در برابر استفاده تمام و فراگیر از امکانات پیدا و پنهان آرشه در راستای دستیابی به رنگ آمیزی تازه اصوات و ریتمهای پر تحرک متناسب با زندگی پرشتاب عصر حاضر می باشد .

همینجا اضافه کنیم که صدای تو دماغی و آرشه کشی کند و محدود امروزی این ساز نباید به صورت ابدی و ازلی آن تلقی شود و در این مورد همانند سایر موارد ، تلاش و تعصب سنت گرایان بیهوده است . تعویضهای بجا و منطقی پوزیسیونها و انگشت گذاری صحیح و حالات متعدد و متنوع آرشه کشی از جمله ویژگیهای اختصاصی این نوازنده نوآور است . اجرای ملودیهادر پوزیسیونهای مختلف با کمانچه به دلیل دراز بودن دسته آن و فقدان تکیه گاه ثابت و مشکل نگهداری ساز ( برخلاف خانواده ویلنها ) همچنین کسب صدای شفاف و بدون پارازیت در قسمتهای نزدیک خرک به دلیل ساختمان ویژه این ساز کا چندان ساده ای نیست .

اردشیر کامکار با تجربه جدید و ابتکاری خود در نوازندگی، این ساز منزوی و مهجور را به سازی اساساْ تهاجمی و سرشار از ریتم و تحرک تبدیل کرده است تا آنجا که ضمن بهره گیری خلاق از نغمه های فولکلور و ملودیهای موسیقی سنتی این مرزو بوم در ارائه یک تکنیک جدید در نوازندگی کمانچه توفیق فراوانی پیدا کرده است .

باشد که در رهگذر تجربه های تازه و جستجوی خلاق ، موسیقی نوپای ملی ایران به شان و اعتباری در خور شایسته نائل آید .

تالیف و گردآوری مطلب از برادر عزیزم رضا صادقی . استفاده از آن منوط به اجازه کتبی از مولف و صرفاْ در اختیار ایشان می باشد .

Copyright ( C ) 2006 . Reza Sadeghi - Kanoonemousighi Persianblog . All rights reserved

استاد اردشير كامكار 

/ 3 نظر / 69 بازدید
نرگس شقايق قاصدک

درود بر شما راه زيبايی را پيش گرفته اید موفق و پيروز باشيد در پناه مهر

تهمينه

دوست دارم دف ياد بگيرم موسيقی آرامش بخش می باشد