ويژگی موسيقی رمانتيک

به نام خدای سزاوار پرستش

ويژگی موسيقی رمانتيک :

 

موسيقی رمانتيک تاکيدی بی سابقه و خود نگاری و سبک شخصی دارد چايکوفسکی درباره سمفونی چهارمش چنين نوشته است :

"حتی يک ميزان هم نبوده است که به راستی آن را حس نکرده باشم و بازتاب درونی ترين احساساتم نبوده باشد "

بسياری از آهنگسازان رمانتيک آثاری آفريده اند که از نظر کيفيت صوتی يکتا و بازتاب شخصيت آن هاست . روبرت شومان گفته است " طولی نمی کشد که شوپن نخواهد توانست قطعه ای بسازد که از ميزان هفتم يا هشتم آن مردم با صدای بلند بگويند " بی ترديد اين قطعه اثر اوست " و امروزه نيز با اندکی تجربه در شنيدن موسيقی دوستداران موسيقی در چند دقيقه و گاه حتی چند ثانيه آثار شومان ، شوپن ، چايکوفسکی يا برامس از يکديگر باز می شناسد .

/ 0 نظر / 14 بازدید