استاد محمد موسوی

به نام خدا

به یقین می توان گفت که پس از استاد حسن کسائی ، از میان معاصران کسی به توانمندی و هنرمندی محمد موسوی ، نی را به نوا در نیاورده است . نوایی سحرانگیز و فریبنده . موسوی از جمله نوازندگانی است که می کوشد سنت های پویا و زنده موسیقی ایرانی را حفظ کنند و تسری دهند .

وی در سال ۱۳۲۵ در شهر اهواز به دنیا آمد . در چهارده سالگی به محضر استاد حسن کسائی راه یافت . علاقه و استعدادی که از خود نشان داد سبب شد که در سال ۱۳۴۵ به رادیو دعوت شود . پس از آشنائی با دکتر داریوش صفوت در سال ۱۳۵۰ ، به مرکز حفظ و اشاعه موسیقی رفت و در اجرای برنامه هایی که آن مرکز در داخل و خارج کشور برای معرفی موسیقی ایرانی برگزار می کرد ، شرکت جست . با این همه دست از فراگیری نکشید و از دانش و هنر نام آورانی چون استاد فروتن ، استاد هرمزی و استاد کریمی بهره ها گرفت و به دانسته های خود افزود . محمد موسوی که نی نوازی های او همراه با آواز استاد شجریان از شهرتی فراوان برخوردار است ، هم اکنون در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی به تدریس نی اشتغال دارد .

استاد محمد موسوي

/ 1 نظر / 41 بازدید